Badania

Efektem prowadzonych przez nas prac badawczych było opracowanie innowacyjnych lakierów nowej generacji o unikalnych właściwościach biobójczych. Opatentowane rozwiązanie polega na zastosowaniu w technologii lakierniczej bioaktywnych cząstek nanokompozytowych nowej generacji o innowacyjnych składzie chemicznym tj. Al2O3/SiO2/Ag/Cu.

Uzyskane nano-kompozytowe poligraficzne powłoki lakiernicze charakteryzują się:

Praktycznie 100% skutecznością biobójczą w stosunku do szerokiego zakresu przebadanych szczepów mikroorganizmów (zarówno laboratoryjnych jak i środowiskowych), dzięki uzyskaniu unikatowego efektu hiperaddycyjnego (synergistycznego) nanocząstek Ag i Cu.

Długotrwałą stabilnością dyspersji, dzięki stabilizacji nanocząstek srebra i miedzi otoczką ceramiczną.

Uniwersalnością, umożliwiającą przeznaczenie do szerokiego wykorzystania w poligrafii.

Istotnym zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania wyrobów poligraficznych dzięki wyeliminowaniu uwalniania nanocząstek Ag i Cu poprzez ich trwałe unieruchomienie w układzie nanokompozytowym.

Ludzie badający powłoki lakiernicze
Badacz z płyką testową

Badania mikrobiologiczne oraz dane literaturowe jednoznacznie wskazują, że powłoki lakiernicze zawierające nano-dodatek w postaci nanocząstek Al2O3/SiO2/Ag/Cu, wykazują praktycznie 100% aktywność przeciwdrobnoustrojową, w stosunku do badanych szczepów patogenów tzn. będą niszczyć wszystkie komórki patogenne umieszczone na powierzchni powłok lakierniczych.

Badania mikrobiologiczne przeprowadzone w laboratoryjnych warunkach modelowych wykazały, że lakier wytworzony opracowanym sposobem i wykonane z niego powłoki lakiernicze posiadają bardzo dobre właściwości biobójcze przeciwko bakteriom gram-dodatnim i gram-ujemnym w tym przeciwko szeroko spotykanej bakterii chorobotwórczej E. coli (pałeczki okrężnicy), będącej źródłem większości infekcji związanych z brakiem higieny:

Rysunek – Wykres słupkowy przedstawiający wynik ilościowy z wykonanych testów mikrobiologicznych, dla próbek analizowanych w warunkach laboratoryjnych wg normy ISO 22196:2011.

Wykres słupkowy przedstawiający wynik ilościowy z wykonanych testów mikrobiologicznych, dla próbek analizowanych w warunkach laboratoryjnych wg normy ISO 22196:2011.
Przykładowe zdjęcia układów doświadczalnych przygotowanych w ramach badań odciskowych (czystości mikrobiologicznej) dla próbek analizowanych w rzeczywistych warunkach użytkowania wg normy ISO 22196:2011.
Przykładowe zdjęcia układów doświadczalnych przygotowanych w ramach badań odciskowych (czystości mikrobiologicznej) dla próbek analizowanych w rzeczywistych warunkach użytkowania wg normy ISO 22196:2011.

Badania mikrobiologiczne przeprowadzone w warunkach rzeczywistych użytkowania produktów z naniesioną powłoką wykazały 83% lepszą efektywność lakieru biobójczą względem lakieru niemodyfikowanego nanocząstkami w jednoznaczny sposób potwierdzając znacznie większą sterylność powierzchni pokryć z dodatkiem nanocząstek, w porównaniu do pokryć referencyjnych (bez dodatku nanocząstek). Należy zauważyć, że testy odciskowe, wykonane na próbkach produktów użytkowanych przez tydzień w normalnych warunkach natężenia mikroorganizmów na dłoniach graczy oraz w pokojowych warunkach termicznych stanowią finalną odpowiedź na pytanie, jaki będzie faktyczny efekt biobójczy dla normalnych warunków użytkowania opracowanego produktu finalnego.

Rysunek – Przykładowe zdjęcia układów doświadczalnych przygotowanych w ramach badań odciskowych (czystości mikrobiologicznej) dla próbek analizowanych w rzeczywistych warunkach użytkowania wg normy ISO 22196:2011.

Przykładowe wyniki przeprowadzonych testów czystości mikrobiologicznej powierzchni produktów po użytkowaniu w warunkach niesterylnych. Płytka po lewej stronie stanowi próbę kontrolną. Płytka po prawej stronie – próbę badaną. Wykres słupkowy przedstawia wynik ilościowy z wykonanych testów.
Przykładowe wyniki przeprowadzonych testów czystości mikrobiologicznej powierzchni produktów po użytkowaniu w warunkach niesterylnych. Płytka po lewej stronie stanowi próbę kontrolną. Płytka po prawej stronie – próbę badaną. Wykres słupkowy przedstawia wynik ilościowy z wykonanych testów.

Rysunek – Przykładowe wyniki przeprowadzonych testów czystości mikrobiologicznej powierzchni produktów po użytkowaniu w warunkach niesterylnych. Płytka po lewej stronie stanowi próbę kontrolną. Płytka po prawej stronie – próbę badaną. Wykres słupkowy przedstawia wynik ilościowy z wykonanych testów.

Przykładowe wyniki przeprowadzonych testów czystości mikrobiologicznej powierzchni produktów po użytkowaniu w warunkach niesterylnych. Płytka po lewej stronie stanowi próbę kontrolną. Płytka po prawej stronie – próbę badaną. Wykres słupkowy przedstawia wynik ilościowy z wykonanych testów.

Dowiedziono także, że w przeciwieństwie do wolnego nanosrebra, takie materiały są bezpieczne dla otoczenia zachowując doskonałe wartości biobójcze. Bezpieczne, efektywne, samosterylizujące wyroby papiernicze opracowane w wyniku przeprowadzonych prac B+R są rozwiązaniami przełomowymi, o światowym zakresie innowacyjności.

Palety z wydrukowanymi produktami

Cechy użytkowe nowych produktów, to radykalna zmiana właściwości biologicznych wyrobów poligraficznych, przy jednoczesnym znaczącym zwiększeniu bezpieczeństwa ich użytkowania. Nasza technologia umożliwia posługiwanie się nimi w miejscach szczególnie narażonych na rozprzestrzenianie się drobnoustrojów chorobotwórczych. Uwzględniając rosnący popyt na produkty bezpieczne dla zdrowia, efektywne względem mikroorganizmów, które coraz częściej uodparniają się na antybiotyki, produkty tradycyjne, na których gromadzą się duże ilości bakterii, zostają uznane za nieatrakcyjne i przestarzałe, oraz nieodpowiadające na potrzeby i oczekiwania użytkowników.